Služby obrábania profilov

Rezanie hliníkových profilov na kotúčovej píle:

 • Obrábanie na 4osom digitálne riadenom obrábacom centre,
 • Obrábanie pod uhlom v rozsahu +/-45°,
 • Možnosť rezania profilov z ľahkých kovov s maximálnymi rozmermi.

Technické parametre:

 • Dĺžka lôžka 7,6 m - maximálna dĺžka obrábaného detailu,
 • Maximálna šírka profilu pri 3osom obrábaní 645 mm,
 • Maximálna výška profilu 250 mm,
 • Maximálna šírka profilu pri 4osom obrábaní 330 mm,
 • Možnosť obrábať v uhlu v rozsahu 0 – 180° s presnosťou nastavenia uhlu 0,1°.

Možnosti obrábania:

 • Hliníku
 • Ľahkých kovov
 • Tenkostennej oceli (do 3mm)